EKSPERLİK
 
Oto-kaza
Bina
Yangın
Tarım
Hırsızlık
İhbar Anında Gerekenler
* Poliçe ve acente numarası
* Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi
* Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı
* Hasar tarihi
* Tahmini hasar miktarı
* Hasarın mahiyeti
* Hasarın nerede meydana geldiği,
* Hasarlı emteanın bulunduğu adres ve irtibat    telefon numarası.

Nakliyat
- Yönetmeliğe göre
   uzman kullanma biçimi
- Eksper olmak için
- Sigorta nedir ?
- Riziko nedir?
- Eksperin görevleri
- Eksper kimdir?
Tasarım : Ardor
Hasar Dosyası İçin Gereken Evraklar
Deniz Taşımaları

* Poliçe
* Fatura
* Konişmento
* Hasar gemide oluşmuşsa gemi rezerve zaptı
* Gümrük sahasında hasarlanmışsa gümrük rezerve zaptı
* Taşıma sözleşmesi
* Gemi donatanının ve Türkiye' deki acentesinin isim/ünvan ve adresleri
* Çeki listesi
* Gümrük beyannamesi
* Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
* Yurtdışı hasarlarda Lloyds ekspertiz raporu
* Manifesto
* Sıvı emtea taşımalarında yükleme ve boşaltma ve yükleme limanlarından alınan gözetim raporları 

Kara, Hava ve Demiryolu Taşımaları

* Poliçe
* Fatura
* Konişmento
* Araçtan hasarlı tahliye durumunda nakliyat firması yetkililerinin ve sürücünün imzaladığı hasar tespit tutanağı
* Muayene tutanağı
* Gümrük sahasında hasarlanmışsa gümrük rezerve zaptı
* Emtea araçtan eksik çıkmışsa yada hiç çıkmamışsa müfrz ordino veya ademi teslim ordinosu
* Taşıma sözleşmesi
* Hasar kaza sonucu oluşmuşsa trafik kazası tespit tutanağı
* Taşıma işini yapan şirketin veya acentesinin adı/ünvanı ve adresi
LİNKLER
- Sigorta Eksperleri Derneği
- Tramer
- Ehliyet Sorgulama
- Ruhsat Sorgulama
- T.C Kimlik No Sorgulama
MEVZUAT
Hazırlık Aşamasında !!!